V klidu k volbám

  • Interim/krizový manažer v českém sportovním svazu, angažmá v roce 2018

  • Dočasné vedení svazu v přechodném období, kdy chyběli dva hlavní činovníci. Znesvářené tábory se podařilo přimět ke konsensu a na výroční konferenci zvolit nové, stabilní vedení.

Zpátky do sportu mě po mnoha průmyslových a technických projektech angažovala personální agentura. Jednalo se o interim/krizový management na překlenutí období, kdy sportovní svaz (házená) neměl svého prezidenta ani generálního sekretáře. Potřebovali někoho, kdo bude schopen rychlé adaptace. Kdo se infiltruje do vnitřního prostředí a dovede svaz k volbě nového vedení. Sportovní prostředí mi bylo známé a úkol se zdál být dostatečnou výzvou. Stal jsem se tedy na čtyři měsíce údajně prvním krizovým manažerem ve sportovním svazu v Česku.

 

Neházeli za stejný tým

 

Vnitřní prostředí svazu bylo rozdělené, panovaly neshody a diametrálně odlišné názory jak mezi jednotlivými lidmi, tak i mezi volenými orgány svazu. U toho bylo potřeba začít. Vnímám to totiž tak, že pokud správně nefunguje vedení, nemůže fungovat nic. Jednal jsem tedy střídavě s oběma rozhádanými tábory. Situace byla tak patová, až to vypadalo, že si každá strana svolá vlastní výroční konferenci, na které si zvolí vlastní vedení. To nejenže nedávalo smysl, ale bylo by to i proti stanovám. Nehledě na reputaci svazu.

Jednání byla náročná, často probíhala za zavřenými dveřmi a já přebíhal mezi kancelářemi. Vyhrocené situace mě zajímají, proto si mě také najali. Svaz mě potřeboval jako nestrannou, profesionální osobu, která má dostatečné nadšení pro sport, ale zároveň nohy pevně na zemi a nadhled. Postupně se podařilo situaci zklidnit a domluvit jeden termín a program konference. Tu jsme úspěšně zorganizovali, a ačkoli se i na ní objevily neshody, nakonec se úspěšně zvolilo nové stabilní vedení. Těší mě, že jsme konferenci začali motivačním klipem s aktuálními mezinárodními úspěchy házené. Účastníci si uvědomili, že mají být na co hrdí. Že mají hrát (potažmo házet) za jeden tým.

 

Dočasné řízení pracovišť svazu

 

Druhou půlkou mé pracovní agendy bylo řízení odborných pracovišť sekretariátu svazu a jeho zaměstnanců. Kompetence sekretariátu byly široké a týkaly se veškerých oblastí svazu, tj. soutěží, reprezentace, mládeže, metodiky, administrativy, provozu, financí a marketingu. Na spolupráci s lidmi si nemohu stěžovat. Sedli jsme si a bez jakýchkoliv problémů dopluli až do konce mého dočasného angažmá. Vesměs se jednalo o rutinní činnosti, ale i tak se našel prostor pro jasnější vymezení kompetencí a zavedení procesního řízení. Lidé se mnohem více zapojili do společných porad a příprav na ně.

Jediným škraloupem tak bylo konání jednatele dceřiné společnosti svazu, který měl na starosti marketing. Jeho nekalosti jsme odhalili záhy po mém nástupu. Podstatou bylo, že převedl veškerá marketingová a reklamní práva svazu na cizí subjekt, bez řádného souhlasu kompetentního orgánu, za nehorázně nízkou cenu a na řadu let dopředu. Jednatele to stálo funkci a jak předpokládám, následky svého konání ponese i v trestně-právní a ekonomické rovině. Nikdo nečekal, že se tohle vůbec může stát, a tak angažmá krizového manažera přišlo svazu jistě vhod i v této věci.

Krátkodobý návrat ke sportu jsem si opravdu užil, bavilo mě to a jsem moc rád, že jsem mohl sportovcům pomoci. Zde musím říct, že řešit patovou situaci angažováním interim manažera vnímám jako vhodné a inovativní řešení, které vnese nestrannost a nadhled.