Reorganizace
předlužených firem

Záchrana a ozdravení firem formou reorganizace dle insolvenčního zákona.
Vhodné i pro menší a malé firmy!

 

Poradenství a praktická implementace řízené sanační metody úpadku dlužníka spočívající zpravidla ve zpracování dlužnického insolvenčního návrhu a reorganizačního plánu a jednání s věřiteli o jeho schválení.

 

Obecně = předlužené firmy zpravidla volí jednu z těchto možností řešení:

 

a) neřešit to, nechat to "vyhnít", podnikání zabalit - někdy z důvodu rezignace a vyčerpání, jindy zcela úmyslně (víceméně nepoctivě)

 

b) snaží se problémy řešit samy, zkouší to velmi naivně a často metodou "vytloukání klínu klínem", zvýhodňováním některých věřitelů apod.; často nakonec přijdou na to, že stejně  potřebují odborníka, ale to již může být pozdě.

Čas a rychlost jednání jsou v těchto situacích klíčové!

 

c) přenechají to rovnou na odborníkovi (se kterým úzce spolupracují), ten hledá, navrhuje a implementuje řešení, jak z krize ven. Tím odborníkem bývá zpravidla právník, ale ještě lepším řešením je krizový manažer, který ovládá nejenom právní věci (zejména znalost a praktické zkušenosti s insolvenčním zákonem), ale vidí věci universálněji, má manažerský pohled a cit, vidí více souvislostí = nejenom právní věci, ale i ekonomické a finanční, personální, obchodní, provozní aj., tj. všechny podstatné oblasti, ze kterých se skládá podnik a jeho fungování. Umí se lépe vcítit do problémů podnikatele, ale i jeho obchodních partnerů, v krizi to bývají současně věřitelé. Pohled na problém očima druhé strany je velmi důležitý. Krizový manažer v drtivé většině za sebou řízení podniků a jejich procesů zevnitř, nečerpá jenom z literatury či různých judikatur, ale naopak z bohaté a vyzkoušené praxe.  

 

U varianty c) často nezbývá nic jiného, než požádat insolvenční soud o ochranu před věřiteli. Tj., podat na soud dlužnický insolvenční návrh. Není to nepoctivý krok vůči věřitelům, naopak, je to cesta řízeného (!) sanačního úpadku, v souladu se zákonem a ve snaze zachránit podnik a spravedlivě se vypořádat se všemi věřiteli. Tomuto procesu se říká reorganizace, jejímž typickým opatřením je restrukturalizace pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka nebo/a v odkladu jejich splatnosti. Tento postup garantuje, že není nikdo svévolně zvýhodňován a že není živelně vyváděn majetek z tzv. majetkové podstaty na úkor věřitelů. Vše se řídí podle předem schváleného reorganizačního plánu, který bývá obvykle realizován po dobu 3-5 let.

 

Klíčové z pohledu věřitelů je přitom posouzení, jestli jim reorganizace přinese větší uspokojení než konkurs, který víceméně znamená konec dlužníkova podnikání. Za tímto účelem se zkoumá majetek dlužníka a porovnává se to, jestli by případný rozprodej majetku dlužníka v konkursu přinesl věřitelům větší uspokojení, než v reorganizaci. V drtivé většině v tomto srovnání vyhrává reorganizace, pokud je však postavena na reálných a realizovatelných základech. Není žádnou výjimkou, že se reorganizace nezdaří a nakonec se promění v konkurs. Neoddiskutovatelná výhoda reorganizace je i to, že se v případě jejího úspěšného průběhu udrží podnikání dlužníka při životě, zachová se jeho výroba či poskytované služby, udrží se zaměstnanost a mohou se dále rozvíjet obchodní vztahy, ze kterých čerpají i  obchodní partneři, kterým se nejenom uhradí část "starých" dluhů, ale získají peníze i z nových obchodů. 

 

Reorganizace je primárně určená větším firmám, které mají obrat vyšší než 50 mil. Kč/rok a více než 50 zaměstnanců. Insolvenční zákon však pamatuje i na menší firmy a umožňuje jim stejnou šanci s tím, že takový dlužník musí jednat velmi rychle, neboť na soud podává společně insolvenční návrh a reorganizační plán, který musí být již schválen alespoň polovinou hlasů zajištěných věřitelů a alespoň polovinou hlasů nezajištěných věřitelů. Tomuto procesu se říká tzv. předschválená, resp. předbalená reorganizace. Tato metoda není zatím příliš obvyklá, ale např. v souvislosti s odstraňováním následků covidové pandemie může být časem velmi využívaná.

 

Tak jako tak, příprava a prosazení předbalené reorganizace je administrativně náročná práce a vedle starosti o vlastní byznys pro dlužníka dost stresující. Není ani výjimkou, když je na dlužníka uvalena exekuce či je zastaven jeho majetek a dochází k jeho částečné či úplné paralýze. Proto se musí pracovat a jednat velmi rychle, aby pořád existovala šance na záchranu. 

 

Přes výše uvedené, ta námaha za tuto šanci stojí! A určitě se vyplatí se o tu námahu podělit s někým, kdo tomu rozumí a má v tom zkušenosti.